Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Påverkan på hjärtat

Redan när långtidseffekterna av viktminskningsoperationer undersöktes första gången i mitten på 1990-talet såg man positiva effekter på hjärta och kärl, vilket också andra studier har visat.37-41

Risken för påverkan på hjärtat och blodkärlen har visats sjunka parallellt med fasteblodsockret efter överviktsoperationer.

  1. Skillnaden i risker mellan patienter som från början har ett högre fasteblodsocker och de som har ett lägre värde, jämnas ut efter en operation
  2. Hos de med utvecklad typ 2-diabetes och de med prediabetes minskar risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar efter operationen
  3. De med sämre blodsockerkontroll har mer att vinna på en diabetesoperation i detta avseende än personer med bättre blodsockerkontroll.
  4. Risken för hjärtsvikt minskar mer efter en viktminskningsoperation än efter konventionell överviktsbehandling
  5. Efter 22 år hade patienter som opererades 35% lägre risk att få hjärtsvikt än de som var med i studien och inte opererades
  6. Risken för hjärtsvikt sjönk parallellt med vikten

Läs vidare

dett är diabeteskirurgi

Detta är diabeteskirurgi

Detta är diabetes

Vad är diabetes?

Hur fungerar diabeteskirurgi

Hur fungerar diabeteskirurgi?

Referenser:

36. Pories WJ, Swanson MS, MacDonald KG et al. Who would have thought it? An operation proves to be the most effective therapy for adult-onset diabetes mellitus. Ann Surg. 1995 Sep;222(3):339-50; discussion 350-2. 
37. Rubio-Almanza M, Cámara-Gómez R, Hervás-Marín D et al. Cardiovascular risk reduction over time in patients with diabetes or pre-diabetes undergoing bariatric surgery: data from a single-center retrospective observational study. BMC Endocr Disord. 2018 Nov 28;18(1):90. 
39. Sjöström L, Peltonen M, Jacobson P et al. Bariatric surgery and long-term cardiovascular events. JAMA. 2012 Jan 4;307(1):56-65.
40. Carlsson LMS, Sjöholm K, Jacobson P et al. Life Expectancy after Bariatric Surgery in the Swedish Obese Subjects Study. N Engl J Med. 2020 Oct 15;383(16):1535-1543. 
41. Benotti PN, Wood GC, Carey DJ et al.  Gastric Bypass Surgery Produces a Durable Reduction in Cardiovascular Disease Risk Factors and Reduces the Long-Term Risks of Congestive Heart Failure. J Am Heart Assoc. 2017 May 23;6(5):e005126.