Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Detta är diabeteskirurgi

Diabeteskirurgi innebär att man gör en viktreducerande magsäcksoperation med syfte att behandla typ 2-diabetes hos patienter som också har ett högt BMI. Viktnedgång är alltså inte det primära målet, även om det också blir ett resultat av titthålskirurgin.

Detta är diabeteskirurgi

Vad är diabetes?

Diabetes, eller Diabetes mellitus, är en grupp sjukdomar med det gemensamt att mängden socker i blodet är för hög. Den vanligaste formen är typ 2-diabetes som ökar i oroväckande takt, en sjukdom som krupit ner i åldrarna och nu drabbas även ungdomar på grund av bla övervikt och fysisk inaktivitet. Det innebär att blodsockernivån stiger till onormala nivåer. Läs mer om hur kroppen reglerar blodsockret, normala blodsockervärden och vilka typer av diabetes som finns.

Vad-ar-diabetes
Diabetes är flera sjukdomar

Diabetes är flera sjukdomar

Det som är gemensamt för olika typer av diabetes är att blodsockret är förhöjt. Anledningen är dock olika för olika typer av diabetes som benämns: typ 2-diabetes, prediabetes, typ 1-diabetes, LADA, MODY och graviditetsdiabetes. De olika typerna uppkommer vid olika åldrar och situationer.

Patienter med diabetes typ-2 förbättras efter diabeteskirurgi

Patienter med diabetes typ-2 förbättras efter diabeteskirurgi

I en studie undersökte man långtidseffekterna av en viktminskningsoperation på patienter som hade typ 2-diabetes och fetma. Resultaten visade att en stor majoritet av patienterna fick normala blodsockervärden efter operationen och det som förvånade forskarna var att den positiva effekten på diabetes kom bara några dagar efter operationen.

Diabeteskirurgi – för vem?

Diabeteskirurgi – för vem?

Effekterna man ser efter diabeteskirurgi förmedlas via stimulering av bukspottkörtelns betaceller. Det kräver att cellerna inte är i alltför dåligt skick. Hos personer med typ 2-diabetes försämras betacellernas funktion över tiden. Det innebär att nyttan av operationen avtar ju längre man haft typ 2-diabetes.

Vem riskerar att drabbas av diabetes?

Vem riskerar att drabbas av diabetes?

Eftersom olika former av diabetes har olika orsaker, är också riskfaktorerna olika. Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom där det egna immunförsvaret spelar in. Typ 2-diabetes har andra orsaker och därför är riskfaktorerna också helt andra än vid typ 1-diabetes. De har framförallt med vår livsstil att göra.

Att påverka sin prediabetes eller typ 2-diabetes

Att påverka sin prediabetes eller typ 2-diabetes

Har man fått diagnosen prediabetes eller typ 2-diabetes finns all anledning att se över sin livsstil. Genom att leva mer hälsosamt kan man kanske undvika att prediabetes går över till typ 2-diabetes. Har man redan fått den kan man förhindra att den förvärras eller få den att gå tillbaka.

Behandlingsalternativ vid typ 2-diabetes efter kost och motion

Behandlingsalternativ vid typ 2-diabetes efter kost och motion

Har man redan utvecklat typ 2-diabetes måste de höga blodsockervärdena behandlas medicinskt. Då finns det flera olika behandlingsprinciper som påverkar blodsockernivåer på olika sätt, hur de fungerar och vilka biverkningar de medför.

Hur fungerar diabeteskirurgi?

Hur fungerar diabeteskirurgi?

Effekterna på blodsockernivåerna visar sig långt innan patienterna går ner i vikt efter operationen. Det är flera mekanismer som påverkas.

Komplikationer vid diabeteskirurgi

Komplikationer vid diabeteskirurgi

Trots hälsovinster finns det komplikationer som patienter kan drabbas av i anslutning till operationen och komplikationer på kort och lång sikt efter operationen.

Dålig kontroll av blodsocker kan ge komplikationer

Ett förhöjt blodsocker leder på sikt till ett kroniskt inflammatoriskt tillstånd i kroppen. Dessutom ändras blodfetternas sammansättning till det sämre vilket påverkar blodkärlen negativt. Sammantaget kan detta på lång sikt ge kärlskador som ger upphov till de komplikationer som är typiska för diabetes. Risken för dessa minskar ju bättre man lyckas kontrollera sin diabetes.

Dålig blodsockerkontroll kan ge komplikationer
Detta är normalt blodsocker

Detta är normalt blodsocker

Vad är ett normalt blodsocker och hur mäter man det?

Påverkan på hjärtat

Påverkan på hjärtat

Redan när långtidseffekterna av viktminskningsoperationer undersöktes första gången i mitten på 1990-talet såg man positiva effekter på hjärta och kärl, vilket också andra studier har visat.

Medicineringen blodfetter och livskvalitet påverkas vid diabeteskirurgi

Medicinering och blodfetter samt livskvalitet påverkas vid diabeteskirurgi

Så här påverkas medicineringen, blodfetter och livskvalitet efter diabeteskirurgi.